Rønnaugs`s
Begravelsesbyrå

Vi hjelper deg med det praktiske når noen er gått bort. Ta kontakt med oss for samtale og hjelp. Ønsker du å lese mer kan du lese mer videre på denne siden.

Kontor: Berglivegen 119, 2130 Knapper Tlf. +4762971680
Kontor: Ødegårdsvegen 11, 2100 Skarnes Tlf. +4762971680
Døgnvakt tlf. +4791335832 / +4795832383

Slik hjelper vi deg

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Les mer

Minnesider

Les mer

Kontakt oss

Les mer

Om Rønnaugs Begravelsesbyrå

Rønnaugs Begravelsesbyrå i Knapper er dedikert til å støtte deg og din familie gjennom hele prosessen med å planlegge en verdig og personlig begravelse.

Les mer

Vi lager blomsterkranser hos oss

Vi tilbyr også tjenester for å lage vakre blomsterkranser som kan brukes til å hedre den avdøde. Kontakt oss for mer informasjon om våre blomsterarrangementer.

Les mer

Planlegger du en begravelse for en kjær person?

Kanskje du trenger veiledning gjennom denne tunge tiden? Vi er her for å hjelpe deg med å skape en minneverdig og meningsfull seremoni som ærer den avdøde på en verdig måte. Kontakt oss i dag for å diskutere dine behov og la oss hjelpe deg med å ta de nødvendige stegene for å planlegge en verdig begravelse.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få stønad ved gravferd og båretransport?

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

(Satsen gjelder fra 1. januar 2023)

Gravferdsstønad:

  • Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 26 999kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
  • Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
  • Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 999kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport:

  • Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 699 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Slik søker du:
Søknadsblanketten inneholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller den ut.

  1. Du søker på skjemaet "Krav om gravferdsstønad - NAV 07-02.08" som du finner i link her
  2. Når du har valgt skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp en førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesiden.
  3. Legg førstesiden øverst i brevet.

    Rønnaug's Begravelsesbyrå er selvfølgelig behjelpelig med å fylle ut søknaden for deg / dere og sender den inn til NAV.

Hva koster en begravelse?

Alle Norske Statsborgere har krav på kostnadsfri enkelgrav i bostedskommunen de første 20 år.

Dersom du ønsker å bli gravlagt utenfor din egen kommune må du betale for dette. Kostnader ved begravelser fra kirkene i Nord-Odal – Sør-Odal for avdøde med bostedsadresse utenfor kommunen:
Leie av kirke inklusiv organist Kr 2 500,-
Åpning og fylling av grav Kr 2 500,-
*Prest Kr 1 000,-
Kremasjonsavgift Kr 6 500,-
Urnenedsettelse Kr    500,-
Festeavgift for grav 20 år Kr 2 800,-

* Avdøde med bostedsadresse innenfor prostie har ikke kostnader med prest.

Kostnader ved begravelser fra kirkene i Kongsvinger for avdøde med bostedsadresse utenfor kommunen:
Leie av kirke inklusiv organist Kr 3 000,-
Leie av krematoriet inklusiv organist Kr 2 200,-
Åpning og fylling av grav Kr 2 700,-
*Prest Kr 1 000,-
Kremasjonsavgift Kr 6 500,-
Urnenedsettelse Kr   500,-
Festeavgift for grav (20 år) Kr 3 600,-
Kremasjonsavgift for avdøde med bostedsadresse i Kongsvinger Kr 3 500,-
* Avdøde med bostedsadresse innenfor prostie har ikke kostnader med prest

Ved borgelige gravferdsseremonier avtales honorarer for hvert enkelt seremonirom.

I tillegg avgjør du prisen litt selv ved valg av ting som kiste, båre og blomster. Prisliste finner du her.

Hvordan foregår en urnenedsetting?

Hvis tidspunktet for nedsetting i grav ikke er fastsatt, vil den i familien som har ansvaret for gravferden motta forslag til dato og klokkeslett i brev fra kirkevergen. Urnen kan settes ned fra 14 dager etter seremonien og senest 6 måneder etter dødsfallet. Pårørende kan også ta kontakt med kirkevergens servicekontor og avtale tidspunkt direkte.

Det er vanlig å delta ved nedsetting av urne, men kan ingen delta må kirkevergens servicekontor gis beskjed. Ønskes deltagelse av for eksempel prest, må dette avtales på forhånd.

Ved urnenedsettingen vil en representant fra kirkegården møte med urnen. Ved eksisterende gravsted møter pårørende ved graven til avtalt tid - ved nytt gravsted avtaler pårørende med kirkevergens servicekontor hvor oppmøte skal skje. Hvis familien ikke aktivt gjør avtaler, vil kun en representant fra kirkegården møte med urnen, familien vil bekrefte at urnen er den riktige, og man vil så gå sammen til graven for å senke urnen.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Nord-Odal Kirkelige Fellesråd tlf 62978820

Sør-Odal Kirkelige Fellesråd tlf 95818858

Kongsvinger Kirkelige Fellesråd tlf 62886680

Hva slags seremoni bør man velge, og hvilke vesentlige forskjeller er det mellom begravelse og bisettelse?

I alminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse. Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jordbegravelse; vi følger avdøde til graven og senker kisten. Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon (brenning) og nedsettelse av urne i grav.

Som regel er det den nærmeste familien som tar valget. Når et eldre menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. Det gjør beslutningen enklere. Noen skriver også ned sine egne ønsker. Undersøk om dette foreligger i bankboks, safe eller lignende. Vi står til rådighet for samtale.